Skip to content

Disclaimer voor https://activiteitenharderwijk.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://activiteitenharderwijk.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Activiteiten Harderwijk. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt met bronvermelding. Misbruik wordt niet getolereerd. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Het is toegestaan om tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de organisator, de persoon/organisatie die de tekst/foto\’s heeft aangeleverd. Activiteiten Harderwijk is niet aansprakelijk voor het gebruik van de aangeleverde tekst en/of foto\’s. Activiteiten Harderwijk gaat ervan uit dat de organisator toestemming heeft om de foto\’s openbaar te mogen delen.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Activiteiten Harderwijk streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Activiteiten Harderwijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://activiteitenharderwijk.nl op deze pagina.

 

Back To Top